Điện thoại  liên hệ và tư vấn về dụng cụ làm móng, dụng cụ làm nail : 090.770.1166 Anh Thanh.